top of page

תרגילים יונילטרליים לאימון :

לא משנה אם אתה ספורטאי ,מתאמן לכיף או על מנת לשפר את הביצועים שלך, אתה חייב לפחות תרגיל יונילטראלי אחד בתוכנית האימון שלך. מהו תרגיל...

RPE - RIR - RM1

RPE ו RIR הם סולמות מאמץ סובייקטים בהם המתאמן צריך להרגיש את רמת המאמץ שלו. כדי להבין מהם סולמות מאמץ נתחיל עם מס' מושגי יסוד: Reps Max -...

חוסן מנטאלי

חוסן נפשי לספורטאים בלבד? על המושג חוסן מנטאלי אני בטוח שכולם שמעתם. איף הוא קשור לאימון גופני ואיך אפשר לשפר אותו. חוסן נפשי או עמידות...

Blog: Blog2
bottom of page