top of page

חוסן מנטאלי

חוסן נפשי לספורטאים בלבד?

על המושג חוסן מנטאלי אני בטוח שכולם שמעתם.

איף הוא קשור לאימון גופני ואיך אפשר לשפר אותו.


חוסן נפשי או עמידות נפשית הם מונחים המתארים יכולת פסיכולוגית חיובית להתמודד עם מצבי דחק ומשבר, ולהסתגל לנסיבות החיים שנגרמו בעקבות מצבים אלו.

בתחום האימון יש לנו מספר מצבים בהם נאלץ להתמודד כנגד משהו גדול וקשה, כאשר מחלקנו הוא יוציא את המיטב ולאחרים הוא יכול להוות מכשול גדול עוד יותר מהמשימה הנדרשת מהם לבצע.

ולכן אני כחלק מהאימונים אני אוהב להוסיף תרגילים על מנת לשפר חדוות העבודה ולתת מענה לנושא כל כך רחב אשר יש בו בכל אחד מאפיקי החיים דרך להתגבר על המכשולים דווקא דרך האימון.

לסמן מטרה ולהגיע גם שקשה וגם ששורף.

בתמונה המצורפת תרגיל שאני אוהב לתת בסוף אימון התרגיל הוא בכלל לשרירי האמה אבל המטרה האמתית היא לתת ללקוח להלחם בעצמו ובקול הזה שצועק לעצור עד הגעה למטרה.

***** על מנת לבצע את התרגיל קחו מקל עץ באורך 40-50 סנטימטר קשרו חוט באאורך מטר וחצי בסופו תצרו לולאה , לתוך הלולאה אפשר להכניס (משקולות , בקבוק) ולהתחיל לסובב את החבל על המוט עד שהמשקולות מגיע למעלה.

כאשר אתם מצליחים לבצע 1 כזה בשלמותו נסו לבצע שניים רצופים וככה הלאה.Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page